#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Ngày nào cũng bay cảm thấy mệt vãi đái mà nhiều khi những ngày như thế này mình cảm thấy bực kiểu như con người ta đến tháng nhưng toàn bắt mình làm việc quá sức như thế thì làm gì có đứa nào có thể chịu đựng được, nhưng công việc vẫn là công việc mà thôi, sua một tuần bay liên tục cuối cùng mình cũng đã được nghỉ xả hơi vài ngày, ở nhà mình bắt đầu tìm kiếm cho mình những thứ mà mình yêu thích tìm kiếm cho mình những điều mà mình yêu mến, và anh ấy chính là thứ mà mình mong muốn có được, nhưng mình cũng không hiểu được tại sao mà lại như thế anh ấy càng ngày càng muốn rời xa mình thế mới cay

Diễn viên tham gia phim

N/A